Terms of Use

BELANGRIJKE INFORMATIE

LEES AUB DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN. UW AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN IS EEN ABSOLUTE VOORWAARDE VOOR UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE 123RF.COM EN VORMT EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U EN 123RF LTD (HIERNA: "123RF"). VOOR HET VERMIJDEN VAN TWIJFEL, 123RF BV WORDT BENOEMD DOOR 123RF LIMITED AS DE ERKENDE DISTRIBUTEUR VAN DE INHOUD IN EUROPA. DOOR TOEGANG TOT EEN SERVICE OF EEN DEEL DAARVAN ONDER DE 123RF.COM DOMEIN, GAAT U AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. 123RF BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM DEZE VOORWAARDEN OP ELK MOMENT ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE KENNISGEVING, EN U STEMT ERMEE IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DERGELIJKE WIJZIGINGEN.

 1. EIGENDOM

 2. Deze Site is eigendom van en wordt geŽxploiteerd door 123RF LIMITED en 123RF EUROPE BV wordt benoemd door 123RF beperkt als de erkende distributeur van de content in Europa. Alle afbeeldingen op deze website zijn eigendom van 123RF of haar partners / leveranciers en zijn beschermd door internationale auteursrechtwetten en internationale Verdrag bepalingen. 123RF behoudt alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend door deze overeenkomst. De licentie vervat in deze overeenkomst zal automatisch beŽindigd zonder kennisgeving van 123RF, indien u niet voldoet aan enige bepaling van deze overeenkomst. Bij beŽindiging moeten alle materialen verkregen uit deze site, kopieŽn, en de bijbehorende documentatie daarvan worden verwijderd en vernietigt. Daarnaast behoudt 123RF het recht om deze site zonder voorafgaande kennisgeving te beŽindigen.

 3. TOEGESTAAN GEBRUIK

 4. Iedere content die gedownload wordt van deze site, inclusief, zonder beperkingen, ieder bestand, beelden geintegreerd of gegenereerd door de software en data behorende bij de software (gezamelijk Ďde contentí) wordt gelicenseerd door 123RF. Gebruik van de content , or ieder intellectueel eigendom daarbinnen is afhankelijk van uw acceptatie van de 123RF ĎEnd user license agreementí (EULA) en andere relevante licentie overeenkomsten.

 5. LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

 6. 123RF biedt links aan naar sites van derden . 123RF heeft geen controle op sites van derden of links naar sites van derden. Links naar sites van derden zijn niet een goedkeuring door 123RF van dergelijke sites. 123RF is niet verantwoordelijk voor de inhoud van alle gelinkte sites.

 7. BEPERKTE GARANTIE

 8. 123RF vertegenwoordigt dat zij het recht heeft deze overeenkomst te aan te gaan en het recht heeft deze licentie te verlenen onder deze voorwaarden.

  123RF garandeert dat de inhoud vrij zal zijn van defecten in materiaal en vakmanschap bij normaal gebruik gedurende een periode van 30 dagen vanaf de datum dat u de content download of ontvangt.

  BEHALVE ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN WORDT DE CONTENT GELEVERD OP EEN "AS IS" "ALS BESCHIKBAAR" EN "MET ALLE GEBREKEN" BASIS ZONDER ENIGE GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. 123RF GARANDEERT NIET DAT DE INHOUD EN DE SITE ZAL VOLDOEN AAN UW VEREISTEN OF DAT GEBRUIK ERVAN ONONDERBROKEN WORDEN ZAL OF VRIJ VAN FOUTEN. HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT EN DE PRESTATIES VAN DE SITE EN DE INHOUD ZIJN LIGT BIJ DE GEBRUIKER. MOCHT DE INHOUD TE KORT SCHIETEN, BENT U (EN NIET 123RF OF GEAUTORISEERD PERSONEEL) VERANDTWOORDELIJK VOOR DE VOLLEDIGE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE ONDERHOUD, REPARATIE OF CORRECTIE.

  sommige landen staan de uitsluiting van impliciete guaranties niet toe, zodat bovenstaande uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is. U heeft specifieke rechten onder deze garantie, maar wellicht heeft u andere, die van land tot land variŽren.

 9. U VERTEGENWOORDIGT, GARANDEERT EN VERKLAARD DAT:

  1. u bent minstens 16 (indien u woonachtig bent in de EU) / 18 jaar oud (indien u woonachtig bent ergens anders dan de EU) en heeft het recht om deze overeenkomst aan te gaan;
  2. u zult de inhoud niet gebruiken op een manier die niet is toegestaan door deze overeenkomst, de end user licence overeenkomst of enige andere relevante licentieovereenkomsten;
  3. uw gebruik van de content niet strijdig is met rechten met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, intellectuele-eigendomsrechten, handelsmerk, privacy, of andere toepasselijke wet of regelgeving van elk land, staat, andere overheidsentiteiten of enige derde partij;
  4. de informatie die u aan 123RF verstrekt is accuraat, inclusief zonder beperking alle credit card informatie;
  5. u gaat ermee akkoord dat alle wachtwoorden gerelateerd aan uw account 123RF in het striktste vertrouwen worden gehouden. U kunt uw wachtwoord of log in informatie niet delen of onthullen aan een andere gebruiker of derde partij anders dan uitdrukkelijk en specifiek overeengekomen. Wanneer u enige bepaling van deze sectie schendt, zullen wij gemachtigd zijn om:
   1. deze overeenkomst onmiddellijk met kennisgeving aan u beŽindigen
   2. Het behouden van alle onbetaalde betalingen uit hoofde van deze overeenkomst en
   3. enige wettelijke of billijke oplossingen te zoeken.


 10. ONJUISTE PRIJZEN EN INFORMATIE

 11. 123RF gebruikt redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de prijzen en de informatie vermeld op de Site kloppen, maar er zijn mogelijkheden als gevolg van oprechte fouten dat de content informatie onjuist is of de content verkeerd geprijsd is. In dergelijke situaties heeft 123RF het recht om de transactie e annuleren en restitutie van het betaalde bedrag, als de transactie is geboekt.

 12. BEPERKING VAN REMEDIE

  1. annulering / vervaldatum: In het geval van deze overeenkomst niet is beŽindigd, maar de abonnementsperiode is geannuleerd of is verlopen, kunt u blijven gebruik maken van de content die u hebt gedownload vanaf de datum van annulering of vervaldatum, mits dergelijk gebruik in overeenstemming is met de bepalingen van deze overeenkomst, de EULA overeenkomst en de andere relevante licentieovereenkomsten.

  2. geen monetaire schade: onder geen omstandigheden dan ook zal 123RF aansprakelijk zijn voor enige schade, met inbegrip van gederfde winst of inkomsten, verloren besparingen, of andere speciale, algemene, punitieve, incidentele of indirecte schade die voortvloeien uit het gebruik of de onmogelijkheid de content te gebruiken zelfs als 123RF of een distributeur gemachtigd door 123RF op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, of voor enige claim door een andere partij. Sommige landen staan de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toe, zodat de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is.


 13. DE SCHADELOOSSTELLING

 14. U stemt ermee in om volledig te verdedigen en vrijwaren 123RF, haar werknemers, bestuurders, en officieren, en iemand anders gekoppeld 123RF, en elk van hun opvolgers, licentiehouders en rechtverkrijgenden vrijwaren van enige en alle vorderingen, schulden, kosten, verliezen, schade, of uitgaven, inclusief advocatenkosten en uitgaven voortvloeiend uit de schending van de guaranties hierboven of deze voorwaarden.

 15. GEBRUIK

 16. 123RF behoudt zich het recht om prijzen van ieder krediet / abonnement pakket / download tarieven en maten te veranderen en wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u. 123RF zal er echter altijd naar streven u van een naderende prijsveranderingen te informeren.

  1. abonnementen
   1. abonnementen kunnen niet worden bijgewerkt of naar beneden bijgesteld worden na het ndownloaden van de eerste inhoud.
   2. Er zal geen verlenging van abonnementen plaatsvinden als u niet content kunt downloaden te wijten aan Internet connectiviteitsproblemen. 123RF vergoedt volledig "verloren dagen" alleen als de 123rf.com server wereldwijd ontoegankelijk is(dwz systeem naar beneden) voor een ononderbroken duur van 8 uur of meer.
   3. de abonnementsinhoud zal niet langer beschikbaar zijn voor downloaden zodra de abonnementsperiode eindigt.
   4. automatische verlenging abonnementsplannen zullen automatisch worden vernieuwd 3 dagen voordat deze verlopen. Op onze site (Ga naar 'mijnaccount' en update 'mijn gekochte Plan') of door contact met ons supportteam, kunt u automatische verlenging op elk gewenst moment annuleren.

  2. credit plannen
   1. aangeschafte credit plannen kunnen niet naar beneden bijgesteld worden. Upgrades zijn in overleg eventueel mogelijk
   2. Credits vervallen binnen 1 jaar vanaf de datum van aankoop.
   3. Credits zijn geldig voor gebruik op ieder moment binnen een jaar na aankoop.


 17. GEEN VERKLARING VAN AFSTAND

 18. Als 123RF enige bepaling van deze overeenkomst niet afdwingt zal dat niet worden beschouwd als een opheffing van de toekomstige tenuitvoerlegging van die of enige andere bepaling.

 19. BEVOEGDHEID

  1. de toepassing, de doeltreffendheid, de interpretatie en de uitvoering van deze overeenkomst wordt beheerst door de wetten van Hongkong, onderworpen aan de jurisdictie, en ongeacht de strijdige juridische principes.
  2. alle geschillen die ontstaan in verband met de uitvoering van deze overeenkomst zullen worden beslecht door middel van vriendelijke onderhandelingen. Indien de partijen een dergelijk geschil niet kunnen oplossen binnen dertig (30) dagen na het starten van onderhandelingen, komen de partijen overeen om het geschil voor te leggen aan Hong Kong International Arbitration centrum voor arbitrage in Hong Kong, die zal plaatsvinden in komstig de UNCITRAL-arbitrageprocedure in feite op het moment van aanvragen van arbitrage. Het aantal arbiters bedraagt ťťn (1). De taal van de arbitrage is Engels. De arbitrale toekenning zijn definitief en bindend voor beide partijen.
  3. u erkent en aanvaardt dat elke schending van een verbond, vertegenwoordigingen en garanties vervat in deze overeenkomst leidt tot onherstelbare schade aan 123RF zodanig dat schade en rechtsmiddelen onder Hong Kong voor elke overtreding van een dergelijk convenant onvoldoende zouden zijn . Verder erkent en verklaart dat de arbitrage iedere tijdelijke maatregel overeenkomstig de toepasselijke wetten van Hongkong gelasten kan, inclusief zonder beperking, alle rechterlijke bescherming bij vermeende of opdat procedurele bestellingen of prejudiciŽle uitspraken.


 20. JURIDISCHE KOSTEN

 21. Als 123RF verplicht is om naar de rechter te gaan om af te dwingen om het even welk van zijn rechten, of enige kosten te innen, gaat u ermee akkoord 123RF te vergoeden voor haar juridische kosten, kosten en betalingen als 123RF succesvol is.

 22. TOEWIJZEN

 23. U kunt geen van de rechten die u zijn verleend in deze overeenkomst toewijzen aan wie dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming va 123RF.

 24. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

 25. U erkent dat u deze overeenkomst hebt gelezen, deze begrijpt, verklaard te worden gebonden door haar algemene voorwaarden. Verder gaat u akkoord dat dit de volledige en exclusieve verklaring van de overeenkomst tussen u en 123RF, die elk voorstel en elke voorafgaande overeenkomst, mondeling of schriftelijk vervangt, en alle andere communicatie tussen u en 123RF met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst. De FAQ's, uitleg en andere inhoud die wordt aangeboden op 123RF.com zijn uitsluitend ter informatie en zijn niet, en mogen niet worden opgevat als, deel van deze overeenkomst.

 26. SCHEIDBAARHEID

 27. Wanneer enige bepaling van deze overeenkomst nietig of ongeldig blijkt, zal dat feit geen afbreuk doen aan enige andere bepaling, en de rest van deze overeenkomst zal worden geinterpreteerd om zoveel mogelijk de intenties van de partijen te vergegenwoordigen

 28. TAAL

 29. DEZE OVEREENKOMST WERD OORSPRONKELIJK GESCHREVEN IN HET ENGELS EN WERD VERVOLGENS VERTAALD IN ANDERE TALEN. DE TROUW VAN LATERE VERTALINGEN KAN NIET WORDEN GEGARANDEERD. IN GEVAL VAN TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN DE ENGELSE VERSIE EN EEN ANDERE TAALVERSIE VOORRANG DE ENGELSE VERSIE.

 30. PRIVACY BELEID

 31. We gebruiken alleen uw gegevens, zoals beschreven in het privacybeleid. De referentie is in deze gebruiksvoorwaarden is opgenomen. U kunt ons privacybeleid hier raadplegen: https://www.123rf.com/privacy.php.

  Verder gaat u akkoord dat uw met uw voortgezet gebruik van de site, u akkoord met de voorwaarden van onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid. Als u niet akkoord bent met het gebruik van uw gegevens op de wijze vermeld in ons privacybeleid, gelieve te staken van het gebruik van de dienst(en) die geboden door 123RF.com.

 32. AFBEELDINGSBESTAND MET HET LOGO

 33. Uw voortgezet gebruik van de inhoud, diensten en/of Sites impliceert uw volledige toestemming voor 123RF tot het gebruik van uw corporate / zakelijke identiteit / logo's voor promotionele doeleinden door 123RF zonder de noodzaak voor betaling of een vergoeding.