Myofacial osteopathy fysiotherapie behandeling door fysiotherapeut en osteopaat in fysiotherapie revalidatie behandeling op de patiënt aan de hand en pols.

Myofacial osteopathy fysiotherapie behandeling door fysiotherapeut en osteopaat in fysiotherapie revalidatie behandeling op de patiënt aan de hand en pols. - 60304183
Beeldnummer60304183

Myofascial osteopathy physiotherapy treatment by physiotherapist and osteopath in physical therapy rehabilitation treatment on patient on hand and wrist.