failure fail exam or attempt can be bad especially when failing an important job task or in your study failing an exam. You feel frustrated and being a looser, road sign billboard - 57310491
PLUS

Mislukking mislukken examen of poging kan slecht zijn in het bijzonder wanneer het niet een belangrijke taak taak of in je studie niet een examen. je voelt je gefrustreerd en zijn een lossere, verkeersbord billboard

 57310491

Vergelijkbare rechtenvrije foto's