Gejuichende menigte bij concert voor het podium met pyrotechnische artikelen

Gejuichende menigte bij concert voor het podium met pyrotechnische artikelen - 48824323