Sing like a Canary also means to tattle or inform persons of authority - path included - 35117093
PLUS

Zingen als een canarische betekent ook verklikken of informeren personen van gezag - pad opgenomen

 35117093

Vergelijkbare rechtenvrije foto's