Einde van de weg voor fietsen. verbod teken geen fiets, wegteken. Geen fietsen, fietsers toegestaan blauwe straat bord close-up. Fiets wetten, voorschriften, geen fiets geen fiets geen fiets zone, fietsen niet toegestaan eenvoudig abstract concept. Ondertekenen van het verbod of regel

Einde van de weg voor fietsen. verbod teken geen fiets, wegteken. Geen fietsen, fietsers toegestaan blauwe straat bord close-up. Fiets wetten, voorschriften, geen fiets geen fiets geen fiets zone, fietsen niet toegestaan eenvoudig abstract concept. Ondertekenen van het verbod of regel - 191824894
Beeldnummer191824894

End of road for bicycles. prohibition sign no bicycle, road sign. No bikes, bikers cyclists allowed blue street sign closeup. Bike laws, regulations, no bike no cycle zone, cycling not allowed simple abstract concept. Sign indicating the prohibition or rule