Simple mathematical calculations, addition, subtraction, multiplication and division. Arithmetic calculations with colorful painted objects. Problems to solve. - 166391542
PREMIUM

Eenvoudige wiskundige berekeningen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. rekenkundige berekeningen met kleurrijk beschilderde objecten. problemen om op te lossen.

image-id166391542

Vergelijkbare rechtenvrije foto's