Verlies en winst als verschillende keuzes in het leven - afgebeeld als woorden Verlies, winst op een weg om het nemen van beslissingen te symboliseren en het kiezen van verlies of winst als een optie, 3d illustratie

Verlies en winst als verschillende keuzes in het leven - afgebeeld als woorden Verlies, winst op een weg om het nemen van beslissingen te symboliseren en het kiezen van verlies of winst als een optie, 3d illustratie - 153815668
Beeldnummer153815668

Loss and gain as different choices in life - pictured as words Loss, gain on a road to symbolize making decision and picking either Loss or gain as an option, 3d illustration