Stralingswaarschuwingsbord op het vervoeretiket voor gevaarlijke materialen klasse 7 bij de transporttruck

Stralingswaarschuwingsbord op het vervoeretiket voor gevaarlijke materialen klasse 7 bij de transporttruck - 152200147