English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Two business partners meet in office solve current issues. caucasian applicant rear view answer questions while african serious hr manager listen him feels sceptic. negotiations, job interview concept - 151918242

Twee zakenpartners ontmoeten elkaar op kantoor om actuele problemen op te lossen. achteraanzicht van een blanke sollicitant beantwoordt vragen terwijl de afrikaanse serieuze hr-manager luistert, hij voelt zich sceptisch. onderhandelingen, sollicitatiegesprek concept

 151918242
 

Vergelijkbare beelden