English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Creative team working together connect business puzzle piece. young people studying, brainstorming, cooperating putting jigsaw shape. startup development, strategy planning. teamwork, partnership - 149054327

Creatief team dat samenwerkt, verbindt zakelijke puzzelstukjes. jongeren studeren, brainstormen, samenwerken om de vorm van een puzzel te maken. opstartontwikkeling, strategieplanning. teamwerk, partnerschap

 149054327
 Vector
(SVG or EPS)

Vergelijkbare beelden (Vector, SVG en EPS)