Tiener vrouw hand met Kruis en Bijbel bidden, Handen gevouwen in gebed op een Heilige Bijbel in de kerk concept voor geloof, spiritualiteit en religie.

Tiener vrouw hand met Kruis en Bijbel bidden, Handen gevouwen in gebed op een Heilige Bijbel in de kerk concept voor geloof, spiritualiteit en religie. - 127319320
Beeldnummer127319320

Teenager woman hand with Cross and Bible praying, Hands folded in prayer on a Holy Bible in church concept for faith, spirituality and religion.