The man used too many plastic bags that they filled up the entire kitchen. Zero waste concept. The concept of World Environment Day - 124752898
PLUS

De man gebruikte teveel plastic zakken waardoor ze de hele keuken vulden. geen afvalconcept. het concept van wereldmilieudag

 124752898
 

Vergelijkbare rechtenvrije foto's