Female Manager conducting a job interview with female applicant looking at her quizzically with her CV in her hand and Talking to her Subordinate at her Table Inside the Office - 124719790
PLUS

Vrouwelijke manager voert een sollicitatiegesprek met vrouwelijke sollicitant die haar vragend bekijkt met haar cv in haar hand en praat met haar ondergeschikte aan haar tafel in het kantoor

 124719790
 

Vergelijkbare rechtenvrije foto's