English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Serious african-american employee making business call focused on laptop at workplace. black businessman consulting customer, discussing financial report. contract negotiation and discussion concept - 124259884

Ernstige afro-amerikaanse werknemer die zakelijke gesprekken voert, gericht op laptop op de werkplek. zwarte zakenman die klant raadpleegt, die financieel rapport bespreekt. contractonderhandeling en discussieconcept

 124259884
 

Vergelijkbare beelden