English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Logic puzzle game for children and adults. solve sudoku task so that each big triangle, each horizontal row and each diagonal have different numbers from 1 to 7. printable page for brainteaser book. - 124090104

Logisch puzzelspel voor kinderen en volwassenen. los de sudoku-taak op zodat elke grote driehoek, elke horizontale rij en elke diagonaal verschillende nummers van 1 tot 7 hebben. afdrukbare pagina voor hersenkrakerboek.

 124090104
 Vector
(SVG or EPS)

Vergelijkbare beelden (Vector, SVG en EPS)