Covalent bond vector illustration. Process explanation labeled diagram. Molecular bond with single and shared electrons. Carbon dioxide, chlorine and oxygen examples with structure and double pairs. - 118163295
PREMIUM

Covalente binding vectorillustratie. proces uitleg gelabeld diagram. moleculaire binding met enkele en gedeelde elektronen. voorbeelden van kooldioxide, chloor en zuurstof met structuur en dubbele paren.

 118163295
 PREMIUM Stock Vector
(SVG or EPS)

Vergelijkbare rechtenvrije foto's (Vector, SVG en EPS)