Businessman in suit with an old TV instead of head keeping arms crossed while standing on the top of stone columns with beautiful landscape on background. - 114114340
PLUS

Zakenman in pak met een oude tv in plaats van hoofd met gekruiste armen terwijl hij op de top van stenen zuilen staat met een prachtig landschap op de achtergrond.

 114114340
 
 

Vergelijkbare rechtenvrije foto's