Business women in suits with old TV instead of their heads keeping arms crossed while standing in a row and one at the head with TV inside office building. - 107410576
PLUS

Zakelijke vrouwen in pakken met oude tv in plaats van hun hoofden die de armen gekruist houden terwijl ze op een rij staan en één aan het hoofd met tv in het kantoorgebouw.

 107410576
 

Vergelijkbare rechtenvrije foto's