A glass jar full of coins and plant growing through it with some coins and plant leaves.  Concept of savings, interest,  fixed deposits, pension,  social security cheque. - 100088420
PLUS

Een glazen pot vol munten en er groeit een plant doorheen met wat munten en plantenbladeren. concept van sparen, rente, vaste deposito's, pensioen, sociale zekerheidscheque.

 100088420

Vergelijkbare rechtenvrije foto's