Business People Meeting to analyse and discuss and brainstorming the financial report chart data in office Financial advisor teamwork and accounting concept. - 190907005
FREE

Mensen uit het bedrijfsleven ontmoeten elkaar om de financiële rapportgrafiekgegevens te analyseren en te bespreken en te brainstormen in teamwerk en boekhoudconcept voor financiële adviseurs op kantoor.

 190907005

Vergelijkbare rechtenvrije foto's