Man bedrijf zit aan zijn bureau op kantoor met een laptop en documenten en telefoonglimlach, werkt met online informatie en gegevensverwerking en sluit de deal.

Remaining Time -0:00
Progress: NaN%
Playback Rate
1.00x