Zijaanzicht hoofdschot gericht arabisch zakenman speaker coach mentor in bril met behulp van marker, tekening grafieken en grafieken op whiteboard, voorbereiding voor presentatie workshop educatieve lezing.

Remaining Time -0:00
Progress: NaN%
Playback Rate
1.00x
information icon142319785
video icon29.06s
release iconModel Vrijgave