Een vrouwelijke boer met een tablet computer loopt door een veld met zonnebloemen en voert gegevens in een tablet computer om het gewas te beheren en te analyseren.

Remaining Time -0:00
Progress: NaN%
Playback Rate
1.00x
information icon139053600
video icon22.66s
release iconModel Vrijgave